COLABBING: UNDER THE SKIN

//COLABBING: UNDER THE SKIN

COLABBING: UNDER THE SKIN

Vi åker alltid genom skogen. Oavsett vem vi ska träffa är det en skog att leta sig genom eller in i. Den här verkstaden ligger på en öppen slätt där man har fri sikt ända bort till ingenstans.

I ett grönt kök tackar vi varje gång nej till hembakt men ja till samvaron. Det går inte känna sig less på materialen eller värja sig mot entusiasmen som går ända in under huden. Under lädret liksom, det där naturgarvade.

2015-10-19T14:13:11+02:00